?

?
!


?


:  1970 ., 5 , 2

...
?
 30:
 0:
 1914:

.
+
:
40
:
837
:
14301
 
 :  :

:

[  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  K |   |   |   |  ]
[  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | ]

[ | | ]

П..

"" -
...


-


!

, , ,
?
,
?

, , ,
,
,
.

,
,
,
.

-

-
.

http://wpristav.ru

http://www.voennoepravo.ru/

http://spb-svu.ru/Kadet-67/index.html

http://www.bvtkky.ru/

http://www.kvoku.org/