?

?
!


?...
?
 29:
 0:
 1915:

.
+
:
12
:
1189
:
14653
 
 :  :

:

[  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  K |   |   |   |  ]
[  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | ]

[ | | ]..

"" -
...


-


!

, , ,
?
,
?

, , ,
,
,
.

,
,
,
.

-

-
.

http://www.voennoepravo.ru/

http://www.bvtkky.ru/

http://www.ruscadet.ru/

http://www.kvoku.org/

http://kadet.ru/